Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa zamówień publicznych na rzecz zarówno zamawiających, jak również wykonawców, we wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Usługi świadczone przez prawników PRW Legal w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo prawne na wszystkich etapach postępowań w sprawie zamówień publicznych
  • pomoc prawną przy przygotowywaniu oraz prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowywanie oraz opiniowanie umów dotyczących zamówień publicznych
  • przygotowywanie środków ochrony prawnej (odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; skargi do sądów powszechnych) oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach zainicjowanych tymi środkami odwoławczymi
  • doradztwo prawne na etapie wykonywania umów o realizację zamówień publicznych
  • reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących wykonywania umów o realizację zamówień publicznych