Nieruchomości i prawo budowlane

PRW Legal oferuje Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz inwestycji i procesów budowlanych. Nasze usługi obejmują m.in.:

  • analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence)
  • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów sprzedaży i zakupu nieruchomości oraz uczestnictwo w negocjacjach tych umów
  • doradztwo prawne w zakresie procedur administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, w tym związanych z ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem budowlanym
  • reprezentowanie Klientów przed organami i sądami administracyjnymi w postępowaniach związanych z procesem inwestycyjnym
  • przygotowywanie oraz opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym, w tym umów o zastępstwo inwestycyjne, o prace projektowe, o generalne wykonawstwo, o podwykonawstwo oraz deweloperskich, jak również uczestnictwo w negocjacjach tych umów
  • reprezentowanie Klientów w sporach związanych z procesem inwestycyjnym
  • obsługa prawna procesu komercjalizacji obiektów biurowych, usługowych oraz handlowych
  • obsługa prawna procesu sprzedaży obiektów biurowych, usługowych oraz handlowych, jak również lokali mieszkalnych
  • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów najmu powierzchni biurowych, handlowych, jak również mieszkalnych, umów dzierżawy oraz innych umów związanych z oddaniem nieruchomości osobom trzecim do używania