Spory sądowe i arbitrażowe, mediacje

Nasi prawnicy występowali w ponad 3000 postępowań sądowych i administracyjnych, zyskując doświadczenie i renomę w wielu wrażliwych społecznie i znaczących gospodarczo sporach.  

Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym, a także przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prowadzenie sporów sądowych, arbitrażowych i administracyjnych jest jednym z kluczowych obszarów praktyki kancelarii PRW Legal.  Każdy spór analizujemy indywidualnie, opracowujemy strategię postępowania i rekomendacje w zakresie mediacji i negocjacji. Działamy w oparciu o ustalony z Klientem harmonogram, dbając o efektywny przebieg procesu.