Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Prawo spółek oraz transakcje z zakresu fuzji i przejęć (M&A) należą do jednej z kluczowych specjalizacji kancelarii PRW Legal. W trakcie 30 lat działalności doradzaliśmy w ponad 400 transakcjach,  o łącznej wartości ponad 1 mld EUR. 

Kompleksowo doradzamy polskim oraz zagranicznym przedsiębiorcom w sprawach z zakresu prawa spółek. Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

 • planowanie i przeprowadzenie badania due diligence prawnego, opracowywanie raportów i analiz
 • strukturyzowanie prawne transakcji, planowanie procesu i zarządzanie efektywnością wykonania
 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów związanych z transakcją
 • zakładanie spółek oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym grup holdingowych o charakterze międzynarodowym
 • bieżące doradztwo prawne, korporacyjne dla spółek i ich organów
 • doradztwo przy organizacji i przeprowadzeniu zgromadzeń udziałowców i akcjonariuszy 
 • opracowywanie i wdrażanie zasad ładu korporacyjnego

Świadczymy usługi na rzecz wspólników i akcjonariuszy spółek m.in. w sprawach:

 • przygotowywania oraz opiniowania umów pomiędzy wspólnikami oraz akcjonariuszami
 • rozwiązywania sporów korporacyjnych
 • analizy i planowania podatkowego wdrażanych rozwiązań

W obszarze transakcji z zakresu fuzji i przejęć (M&A) obsługujemy zarówno podmioty przejmujące, jak również podmioty przejmowane. Doradztwo Kancelarii obejmuje m.in.:

 • łączenie, podział, przekształcenie, jak również likwidację spółek
 • transakcje zbycia udziałów/akcji (share deals)
 • transakcje zbycia aktywów (asset deals)

Zespołem doradztwa korporacyjnego i transakcji typu M&A kieruje Dyrektor Zarządzający Radosław P. Wiącek, MBA.