Informacje prawne

Strona internetowa w domenie prwlegal.pl (dalej – “Strona”) jest prowadzona przez PRW Legal Wiącek i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Branickiego 11/32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000933482 posiadającą NIP 9512530125 i REGON 520510833. (dalej – „PRW Legal”)  

Wszelkie odniesienia do PRW Legal lub „Nas”/”Naszych” stanowią odniesienia do PRW Legal Wiącek i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Treści zawarte na Stronie mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako zastępujące lub zmieniające inne szczegółowe informacje wynikające z wykonanych przez PRW Legal usług. Strona nie przedstawia w sposób wyczerpujący świadczonych usług, a zawarte w niej informacje nie mogą być traktowane i nie stanowią porad biznesowych, prawnych, księgowych, podatkowych lub innych. 

PRW Legal w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zamieszczonych na Stronie oraz wynikające z nich konsekwencje. W celu uzyskania informacji o usługach prawnych bądź świadczenia usług prawnych w wyżej wymienionym zakresie, należy skontaktować się z PRW Legal.

PRW Legal nie gwarantuje i nie zapewnia, że Strona będzie działać w sposób prawidłowy, bez zakłóceń, błędów lub obecności szkodliwego oprogramowania. PRW Legal nie gwarantuje i nie zapewnia, że treści zawarte na stronie nie są pozbawione błędów, pomyłek lub nieaktualne. W związku z tym, treści publikowane na Stronie dostępne są w aktualnej formie („as is”) i nie są objęte jakąkolwiek gwarancją ze strony PRW Legal lub jej pracowników i przedstawicieli.

Zawartość dostępna na Stronie jest chroniona prawem autorskim i stanowi własność PRW Legal. Zastosowanie jakichkolwiek materiałów bez autoryzacji może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów prawa. Materiały dostępne na Stronie mogą zostać wykorzystane wyłącznie do prywatnego i niekomercyjnego zastosowania i nie mogą być modyfikowane, przedstawiane publicznie, powielane, rozprowadzane, wykonywane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że PRW Legal wyrazi na to zgodę.