Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria doradza wierzycielom i dłużnikom w przygotowanie i prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 

Nasz usługi obejmują w tym zakresie m.in. :

 • analizę przesłanek upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie w imieniu dłużników lub wierzycieli 
 • przygotowanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym 
 • zaskarżanie listy wierzytelności 
 • zaskarżanie planu podziału 
 • doradztwo przy nabywaniu mienia w ramach postępowania upadłościowego, 

Stan niewypłacalności, co do zasady, nie pojawia się nagle, lecz jest efektem dłuższego negatywnego trendu zachodzącego w przedsiębiorstwie. W razie dostrzeżenia tego trendu celem uniknięcia upadłości lub ograniczenia jej ryzyka, przepisy prawa restrukturyzacyjnego przewidują możliwość przeprowadzenia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych.

W procesach restrukturyzacyjnych Kancelaria świadczy usługi w zakresie przygotowania i prowadzenia:

 • postępowania o zatwierdzenie układu
 • przyśpieszonego postępowania układowego
 • postępowania układowego
 • postępowania sanacyjnego
 • układu częściowego
 • propozycji układowych oraz ich oceny