Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

PRW Legal świadczy na rzecz Klientów kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.

W obszarze prawa upadłościowego Kancelaria doradza między innymi w następujących sprawach:

  • analiza zasadności, podstaw oraz skutków upadłości
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu dłużników lub wierzycieli
  • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym, w tym względem organów tego postępowania
  • zaskarżanie listy wierzytelności
  • zaskarżanie planu podziału
  • doradztwo przy nabywaniu mienia w ramach postępowania upadłościowego

Stan niewypłacalności co do zasady nie pojawia się nagle, lecz jest efektem dłuższego negatywnego trendu zachodzącego w przedsiębiorstwie. W razie dostrzeżenia tego trendu celem uniknięcia upadłości lub ograniczenia jej ryzyka przepisy prawa restrukturyzacyjnego przewidują możliwość przeprowadzenia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych.

W procesach restrukturyzacyjnych Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • postępowania o zatwierdzenie układu
  • przyśpieszonego postępowania układowego
  • postępowania układowego
  • postępowania sanacyjnego
  • doradztwa przy przygotowywaniu propozycji układowych oraz ich ocenie