Kontrakty w obrocie gospodarczym 

Konstruujemy i negocjujemy umowy wykorzystywane obrocie gospodarczym. Tworzymy rozwiązania umowne dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów i specyfiki ich branży.  W ramach tej specjalizacji:

  • przygotowujemy oraz opiniujemy kontrakty współpracy handlowej
  • reprezentujemy Klientów w negocjacjach kontraktów
  • doradzamy w toku realizacji kontraktów
  • reprezentujemy Klientów w sporach o charakterze kontraktowym

Dbamy, aby nasi Klienci podejmując decyzje biznesowe mieli pełną informację o ich konsekwencjach prawnych i podatkowych a zawierane umowy były gwarantem sukcesu i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.