Prawo kontraktowe

PRW Legal oferuje doradztwo prawne we wszystkich aspektach związanych z zawieraniem, wykonywaniem oraz rozwiązywaniem kontraktów. W ramach tej specjalizacji:

  • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty kontraktów
  • reprezentujemy Klientów w negocjacjach kontraktów
  • doradzamy w toku realizacji kontraktów
  • reprezentujemy Klientów w sporach o charakterze kontraktowym

Dbamy, aby nasi Klienci podejmując decyzje biznesowe mieli pełną informację o ich konsekwencjach prawnych i podatkowych a zawierane umowy były gwarantem sukcesu i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.