Prawo pracy

Kancelaria doradza polskim oraz międzynarodowym pracodawcom we wszystkich zagadnieniach związanych z zatrudnianiem pracowników oraz organizacją stosunków pracy.

Usługi PRW Legal w dziedzinie prawa pracy obejmują m. in.:

  • przygotowywanie indywidualnych dokumentów pracowniczych, w tym umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji
  • doradztwo w zatrudnianiu dyrektorów i managerów, w tym przygotowywanie i negocjowanie kontraktów managerskich
  • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym regulaminów pracy i wynagradzania oraz doradztwo przy ich wdrożeniu w zakładzie pracy
  • doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym negocjowanie i tworzenie układów zbiorowych pracy
  • doradztwo w zakresie przeciwdziałania zjawisku mobbingu
  • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i indywidualnych, w tym pracowników chronionych
  • reprezentowanie Klientów w sporach z zakresu prawa pracy