Prawo własności intelektualnej oraz przemysłowej

Kancelaria PRW Legal oferuje usługi prawne w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Doradzamy polskim oraz zagranicznym Klientom w zakresie zarówno obrotu, jak i ochrony m.in. praw autorskich i praw pokrewnych, znaków towarowych, patentów oraz know-how.

Prawnicy PRW Legal posiadają bogate doświadczenie w obszarze zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, w tym ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, która w obecnych realiach rynkowych stanowi jeden z istotniejszych składników majątku przedsiębiorców.

Usługi PRW Legal w obszarze prawa własności intelektualnej i przemysłowej obejmują m. in.:

  • doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu autorskich praw majątkowych, licencji, praw do znaków towarowych oraz innych praw własności przemysłowej, w tym sporządzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów
  • reprezentację Klientów w sprawach przed Urzędem Patentowym oraz właściwymi sądami, w tym m.in. patentów i znaków towarowych
  • doradztwo w sytuacjach naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym reprezentowanie Klientów w sporach sądowych związanych z naruszeniem tych praw
  • analizowanie i planowanie struktur podatkowych z wykorzystaniem własności intelektualnej oraz przemysłowej
  • doradztwo w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych Klientów.