Nowe technologie

Sektor Nowych Technologii przeżywa dynamiczny rozwój i posiada coraz większy wpływ na funkcjonowanie firm i życie konsumentów na całym świecie. Wzrost popytu na nowatorskie rozwiązania obserwujemy w każdym segmencie tego sektora, od urządzeń mobilnych i aplikacji po inteligentne domy i systemy energetyczne.

Kancelaria wspiera przedsiębiorców związanych z nowymi technologiami zarówno w relacjach B2B, jak i w kontaktach z konsumentami, tworząc elastyczne warunki współpracy, opracowując zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także doradzając przy zabezpieczaniu własności intelektualnej w szerokim zakresie.

Naszym Klientom oferujemy:

  • opracowanie uwarunkowań prawnych wprowadzania nowych technologii na rynek, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów administracyjnych i ochrony własności intelektualnej
  • negocjacje z panterami finansowymi, przygotowanie modeli i zasad współpracy 
  • opracowywanie regulaminów i umów dla branży e-commerce, w tym umów świadczenia usług i umów licencyjnych B2B oraz B2C
  • opracowywanie i wdrażanie polityki prywatności w szczególności z uwzględnieniem wymogów wynikających z RODO
  • opracowywanie i analiza procedur reklamacyjnych; analiza stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem
  • doradztwo przy zabezpieczeniu i przenoszeniu praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich i umów licencyjnych
  • reprezentowanie w postępowaniach i sporach z PUODO