Prawo konkurencji i konsumenckie

Mając na względzie przewidziane w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów sankcje za ich naruszenie oraz zwiększoną w ostatnich latach aktywność Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy coraz większą uwagę poświęcają zgodności ich działań z tymi przepisami.

PRW Legal oferuje Klientom doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów:

  • analiza zamierzonych działań pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyk prawnych związanych z dokonanymi naruszeniami
  • analiza planowanych transakcji pod kątem konieczności dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo do Komisji Europejskiej
  • przygotowywanie zgłoszeń zamiaru koncentracji oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach w przedmiocie koncentracji
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przez Prezesem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach sądowych dotyczących praktyk ograniczających konkurencję i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
  • opiniowane wzorców umów oraz regulaminów skierowanych do konsumentów pod kątem zgodności z przepisami o ochronie konsumentów