Prawo konkurencji i konsumenckie

Kancelaria PRW Legal świadczy najwyższej jakości usługi w zakresie prawa konkurencji – ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z wymaganiami prawa konkurencji stanowi – wobec grożących sankcji i aktywności organów ochrony konkurencji – coraz istotniejszy aspekt bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców.

Dla naszych Klientów przeprowadzamy analizy zamierzonych działań pod kątem zgodności z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów i sporządzamy rekomendacje oraz przygotowujemy niezbędne klauzule umowne i regulaminy.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed  Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w postępowaniach sądowych dotyczących praktyk ograniczających konkurencję i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.