Prawo sportowe

PRW Legal oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla sportowców, klubów sportowych oraz agentów. Zakres usług Kancelarii obejmuje wszystkie dziedziny prawa sportowego, praw zawodników oraz kontraktów zawodowych i umów sponsorskich.

Nasz dział specjalizujący się w prawie sportowym utrzymuje sieć kontaktów zawodowych na całym świecie, dlatego mamy możliwość wspierania naszych Klientów w sprawach dotyczących umów międzynarodowych, takich jak, między innymi, transfery zawodników, zawieranie, realizowanie oraz rozwiązywanie kontraktów zarówno pomiędzy zawodnikami i klubami, jak i między samymi klubami, reprezentacja w sporach arbitrażowych i trybunałach.

Nasze usługi doradztwa prawnego w zakresie Prawa sportowego obejmują m.in:

  • opracowywanie i opiniowanie umów między sportowcami, klubami i agentami
  • usługi doradcze w zakresie realizacji zawartych umów,
  • doradztwo w zawieraniu kontraktów przez indywidualnych sportowców oraz kluby,
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach,
  • reprezentowanie Klientów przed Sportowym Sądem Arbitrażowym oraz krajowymi sądami i arbitrażami