Prawo sportowe

PRW Legal oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla sportowców, klubów sportowych oraz agentów. Zakres usług Kancelarii obejmuje wszystkie dziedziny prawa sportowego, praw zawodników oraz kontraktów zawodowych i umów sponsorskich.

Nasze usługi doradztwa prawnego w zakresie Prawa sportowego obejmują m.in:

  • opracowywanie i opiniowanie umów między sportowcami, klubami i agentami
  • usługi doradcze w zakresie realizacji zawartych umów,
  • doradztwo w zawieraniu kontraktów przez indywidualnych sportowców oraz kluby,
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach,
  • reprezentowanie Klientów przed Sportowym Sądem Arbitrażowym oraz krajowymi sądami i arbitrażami