Prawo spółek, fuzje i przejęcia oraz zakładanie firm

Prawo spółek oraz transakcje z zakresu fuzji i przejęć (M&A) należą do jednej z kluczowych specjalizacji kancelarii PRW Legal.

Kompleksowo doradzamy polskim oraz zagranicznym przedsiębiorcom w sprawach z zakresu prawa spółek. Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

 • zakładanie firm, spółek oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym grup holdingowych o charakterze międzynarodowym
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych
 • bieżące doradztwo korporacyjne, w tym przygotowywanie uchwał organów oraz przygotowywanie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy), jak również posiedzeń zarządów i rad nadzorczych
 • opracowywanie i wdrażanie ładu korporacyjnego, w tym regulaminów zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy), zarządów i rad nadzorczych
 • strukturyzowanie oraz restrukturyzowanie grup kapitałowych

Świadczymy usługi na rzecz wspólników i akcjonariuszy m.in. w sprawach:

 • przygotowywania oraz opiniowania umów pomiędzy wspólnikami oraz akcjonariuszami
 • rozwiązywania sporów korporacyjnych
 • analizy i planowania podatkowego wdrażanych rozwiązań

W obszarze transakcji z zakresu fuzji i przejęć (M&A) obsługujemy zarówno podmioty przejmujące, jak również podmioty przejmowane. Doradztwo Kancelarii obejmuje m.in.:

 • łączenia, podziały, przekształcenia, jak również likwidację spółek
 • transakcje zbycia udziałów/akcji (share deals)
 • transakcje zbycia aktywów (asset deals)

Usługi doradcze PRW Legal związane z transakcjami M&A obejmują w szczególności:

 • analizę stanu prawnego transakcji (due diligence)
 • opracowywanie strategii transakcji
 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów związanych z transakcją, w tym umów transakcyjnych
 • pomoc prawną w zakresie pozyskiwania finansowania transakcji
 • ocenę transakcji w kontekście prawa ochrony konkurencji pod kątem obowiązku zgłaszania transakcji Prezesowi UOKiK albo Komisji Europejskiej
 • doradztwo i planowanie z zakresu prawa podatkowego

Zespołem doradztwa korporacyjnego i transakcji typu M&A kieruje Partner Zarządzający radca prawny dr Paweł R. Wiącek.