Prawo karne

Praktyką prawa karnego w Kancelarii zajmuje się zespół adwokatów prowadzony przez mec. Konrada Dzięgałło, adwokata z ponad 10 letnim doświadczeniem. Usługi Kancelarii  w obszarze prawa karnego obejmują zarówno sprawy kryminalne, jak i karne gospodarcze oraz karne skarbowe. W sprawach tych reprezentujemy zarówno oskarżonych, jak i pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania. Usługi Kancelarii obejmują między innymi:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym  od momentu zatrzymania do zakończenia czynności w postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym przed sądem pierwszej instancji, jak również w postępowaniu apelacyjnym oraz kasacyjnym
  • reprezentowanie pokrzywdzonych
  • przygotowywanie zażaleń, apelacji oraz kasacji
  • przygotowywanie innych pism w toku postępowania karnego

Obok reprezentowania Klientów w postępowaniach, Kancelaria PRW Legal świadczy na rzecz Klientów kompleksowe usługi:

  • doradztwa przy prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających
  • oceny ryzyk wystąpienia postępowań karnych lub karnoskarbowych oraz doradztwo mające na celu wyłączenie lub ograniczenie tych ryzyk
  • doradztwa w zakresie gromadzenia oraz zabezpieczenia dowodu na potrzeby ewentualnych postępowań
  • doradztwa w sytuacjach kierowania oskarżeń w stosunku do Klientów Kancelarii, w tym przygotowywanie odpowiedzi lub stanowisk do takich oskarżeń.