Nieruchomości i inwestycje budowlane

PRW Legal oferuje Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz inwestycji i procesów budowlanych. Nasze usługi doradztwa prawnego obejmują m.in.:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence)
 • porządkowanie stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów nabycia/zbycia nieruchomości oraz uczestnictwo w negocjacjach tych umów
 • doradztwo prawne w zakresie procedur administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, w tym związanych z ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem budowlanym
 • reprezentowanie Klientów przed organami i sądami administracyjnymi w postępowaniach związanych z procesem inwestycyjnym
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym, w tym umów o zastępstwo inwestycyjne, o prace projektowe, o generalne wykonawstwo, o podwykonawstwo oraz deweloperskich, jak również uczestnictwo w negocjacjach tych umów
 • reprezentowanie Klientów w sporach związanych z procesem inwestycyjnym
 • doradztwo podatkowe związane z obrotem nieruchomościami oraz procesem inwestycyjnym
 • doradztwo prawne w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji
 • obsługa prawna procesu komercjalizacji obiektów biurowych, usługowych oraz handlowych
 • obsługa prawna procesu sprzedaży obiektów biurowych, usługowych oraz handlowych, jak również lokali mieszkalnych
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów najmu powierzchni biurowych, handlowych, jak również mieszkalnych, umów dzierżawy oraz innych umów związanych z oddaniem nieruchomości osobom trzecim do używania

dr Paweł R. Wiącek

Partner Zarządzający, radca prawny

pawel.wiacek@prwlegal.pl

Kamil Kordiał

Adwokat, of counsel

kamil.kordial@prwlegal.pl