E-commerce oraz IT

Sektor E-commerce oraz IT przeżywa dynamiczny rozwój i posiada coraz większy wpływ na funkcjonowanie firm i życie konsumentów na całym świecie. Wzrost popytu na nowatorskie rozwiązania obserwujemy w każdym segmencie tego sektora, od urządzeń mobilnych i aplikacji po inteligentne domy i systemy energetyczne.

Kancelaria wspiera przedsiębiorców związanych z e-biznesem zarówno w relacjach b2b jak i w kontaktach z konsumentami, tworząc elastyczne regulaminy internetowe, opracowując zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także doradzając przy zabezpieczaniu własności intelektualnej w szerokim zakresie.

Naszym klientom oferujemy:

  • opracowywanie regulaminów sklepów i portali internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad świadczenia usług drogą elektroniczną
  • przygotowywanie polityki prywatności oraz regulaminów przetwarzania baz danych
  • analiza procedur reklamacyjnych i relacji z konsumentami, w tym występowania klauzul abuzywnych
  • doradztwo przy wprowadzaniu produktów i usług do sprzedaży za pośrednictwem Internetu, przygotowywanie wzorców umów
  • doradztwo przy zabezpieczeniu i przenoszeniu praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich i umów licencyjnych
  • reprezentowanie w postepowaniach i sporach z GIODO oraz UOKiK