Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zmianie ulegną niektóre przepisy prawa pracy, które dotyczą, między innymi, zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z jego środków oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Do tej pory pracodawca zatrudniający od 1 stycznia przynajmniej 20 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, był zobowiązany do utworzenia ZFŚS, co wiąże się z obowiązkiem naliczania i odprowadzania odpisu, a także gospodarowania uzyskanymi środkami.

Według nowych przepisów, z obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwolnione zostaną firmy zatrudniające mniej niż 50 osób, a nie jak do tej pory – 20. Takie rozwiązanie ma zachęcić małych przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia (tzn. zawierania umów o pracę), ponieważ nie będzie  skutkować obowiązkiem ustalania regulaminów i tworzenia ZFŚS.

źródła: Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. Poz. 2255), premier.gov.pl

Autor

Damian Lech

Radca prawny

damian.lech@prwlegal.pl

Tel.: +48 22 651 86 30

Fax: +48 22 651 86 29