Nadchodzi wielka nowelizacja prawa gospodarczego

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt jest już po konsultacjach społecznych. Przewiduje się w nim m.in. zniesienie obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników. W obecnym stanie prawnym zatrudnianie więcej niż 19 pracowników wiąże się z obowiązkiem [...]