Od 1 lipca 2016 r. komornik ma możliwość prowadzenia e-egzekucji

Począwszy od 1 lipca 2016 r. komornik może za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składać wnioski o wpis w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości oraz o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, a także o wykreśleniu ww. wpisów. Z kolei od 8 września 2016 r. komornik ma możliwość prowadzenia licytacji z ruchomości także z wykorzystaniem [...]