Radosław P. Wiącek, MBA
Dyrektor zarządzający

radoslaw.wiacek@prwlegal.pl

Specjalizacje:

  • Prawo spółek, fuzje i przejęcia
  • Kontrakty w obrocie gospodarczym
  • Prawo własności intelektualnej oraz przemysłowej

Doświadczony lider i specjalista z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa spółek. Ekonomista i prawnik z ponad 15 letnim doświadczeniem w doradztwie transakcyjnym i biznesowym zdobywanym na rynkach europejskich i azjatyckich. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu ponad 100 transakcji typu M&A dla spółek z branż m.in. nowych technologii, nieruchomości i produkcji przemysłowej.  

Członek Zarządów i Rad Nadzorczych polskich i zagranicznych spółek kapitałowych, w tym podmiotów notowanych na rynkach regulowanych. 

Od 2020 roku Dyrektor zarządzający kancelarii PRW Legal Wiącek i Wspólnicy. 

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim.