Konrad Dzięgałło
Adwokat

konrad.dziegallo@prwlegal.pl

Specjalizacje:

  • Spory sądowe i arbitrażowe, mediacje
  • Nieruchomości i prawo budowlane
  • Zamówienia publiczne

Adwokat z ponad 15 letnim doświadczeniem. Od 2010 roku w Kancelarii PRW Legal kieruje zespołem zajmującym się postępowaniami sądowymi i rozwiązywaniem sporów. Specjalizuje się w sporach i postępowaniach arbitrażowych z zakresu nieruchomości i procesów budowlanych.  

Członek Rad Nadzorczych i doradca spółek notowanych na GPW. 

Posługuje się językiem angielskim.

  • Adwokat –Izba Adwokacka w Warszawie