Konrad Dzięgałło

Adwokat

konrad.dziegallo@prwlegal.pl

Tel.: +48 22 651 86 30

Fax: +48 22 651 86 29

Specjalizacje:

  • Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe
  • Prawo karne
  • Zamówienia publiczne

Od 2010 roku w Kancelarii PRW Legal kieruje zespołem zajmującym się postępowaniami sądowymi i rozwiązywaniem sporów. Z sukcesami reprezentował polskie oraz zagraniczne firmy w sporach dotyczących nieruchomości i procesów budowlanych, jak również transakcji handlowych oraz w sporach administracyjnych. Doradca oraz członek Rad Nadzorczych podmiotów notowanych na GPW. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w tym procesach karnych. W trakcie swojej wieloletniej praktyki  występował z sukcesami zarówno przed Sądem Najwyższym jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Posługuje się językiem angielskim.

  • Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2000
  • Adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie