Polityka prywatności

Strona internetowa w domenie prwlegal.pl jest prowadzona przez PRW legal Wiącek i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Branickiego 11/32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000933482 posiadającą NIP 9512530125 i REGON 520510833 (dalej – „PRW Legal”). 

Przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Naszym zamiarem jest gromadzenie tylko takich informacji, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające naszą Stronę. Niniejsza Polityka prywatności opisuje praktyki, które stosujemy, aby zapewnić poszanowanie dla prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą Stronę i informuje w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy uzyskane dane osobowe.

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Jeżeli wyłącznie odwiedzają Państwo naszą stronę, wówczas nie gromadzimy na Państwa temat informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem tzw. plików „cookies” i znaczników nawigacyjnych „web beacons”, o których mowa niżej.

W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania niniejszą Stroną PRW Legal lub dostawcy usług internetowych mogą stosować tzw. pliki „cookie” (są to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej) lub pliki „web beacon” (są to obrazy elektroniczne powalające na liczenie użytkowników odwiedzających określone strony oraz umożliwiające dostęp do pewnych plików cookie) w celu gromadzenia danych zbiorczych. Ani pliki cookie, ani web beacon nie gromadzą danych osobowych.

PRW Legal lub dostawcy usług internetowych mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą nam usługi w zakresie rekrutacji lub marketingu. Znaczniki nawigacyjne są używane również do gromadzenia statystyk zbiorczych dotyczących odwiedzin na stronach serwisu oraz do zarządzania plikami „cookies”.

Adresy IP użytkowników odwiedzających Stronę mogą być rejestrowane dla potrzeb bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania Strony.

Użytkownik Strony może zdecydować, czy akceptuje pliki „cookies” czy je odrzuca. Opcje przeglądarek internetowych pozwalają na ich konfigurację w taki sposób, by użytkownik był informowany o instalacji „cookies”. Przeglądarki mogą również automatycznie odrzucać te pliki. Brak akceptacji „cookies” może uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów naszej Strony lub jej całości.

Od osób biorących udział w procesie rekrutacji na stanowisko pracy wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z informacją zawartą w dziale Kariera. Zbieramy wyłącznie te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Użytkownikom, którzy przekazują nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do ich przeglądania, modyfikacji, poprawiania lub zażądania ich usunięcia. W celu wykonania powyższych czynności prosimy o przesłanie na adres prwlegal@prwlegal.pl stosownej prośby.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest PR W legal Wiącek i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie. Nie przekazujemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników strony osobom trzecim, chyba, że wymagają tego przepisy prawa lub wyroki sądowe.