Łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych

W dniu 27 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1020). Nowelizacja przede wszystkim umożliwia łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych, a także większą możliwość stosowania kryteriów oceny ofert innych niż kryterium [...]