Nowa ustawa zmienia zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zmianie ulegną niektóre przepisy prawa pracy, które dotyczą, między innymi, zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z jego środków oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów [...]