Ochrona przed wpisem do rejestru dłużników na gruncie prawa cywilnego

W oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 poz. 1015 tj.) na terenie Polski działają Biura informacji gospodarczej (BIG), tj. instytucje gromadzące dane o nierzetelnych dłużnikach. Nie istnieje jeden centralny BIG. Według stanu na kwiecień 2016 r. w Polsce działa [...]