Europejski Trybunał Praw Człowieka zbada czy zwrot pozwu ze względu na brak adresu pozwanego nie narusza art. 6 ust. 1 EKPC – prawa do rzetelnego procesu sądowego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu w postępowaniu prowadzonym w sprawie Orłowski przeciwko Polsce (skarga nr 5547/15). Sprawa dotyczy zagadnienia zwrotu pozwu, w sytuacji, gdy nie zawarto w nim adresu strony pozwanej. Trybunał zbada czy taka sytuacja nie narusza art. 6 ust. 1 EKPC W opinii omówiono [...]