Carmen Czyżewska

Office Manager

carmen.czyzewska@prwlegal.pl

Tel.: +48 22 651 86 30

Fax: +48 22 651 86 29

W PRW Legal kieruje zespołem asystentów i zapewnia sprawne funkcjonowanie biura kancelarii.