Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

PRW Legal świadczy na rzecz Klientów kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.

W obszarze prawa upadłościowego Kancelaria doradza między innymi w następujących sprawach:

 • analiza zasadności, podstaw oraz skutków upadłości
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu dłużników lub wierzycieli
 • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym, w tym względem organów tego postępowania
 • zaskarżanie listy wierzytelności
 • zaskarżanie planu podziału
 • doradztwo przy nabywaniu mienia w ramach postępowania upadłościowego

Stan niewypłacalności co do zasady nie pojawia się nagle, lecz jest efektem dłuższego negatywnego trendu zachodzącego w przedsiębiorstwie. W razie dostrzeżenia tego trendu celem uniknięcia upadłości lub ograniczenia jej ryzyka przepisy prawa restrukturyzacyjnego przewidują możliwość przeprowadzenia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych.

W procesach restrukturyzacyjnych Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • postępowania o zatwierdzenie układu
 • przyśpieszonego postępowania układowego
 • postępowania układowego
 • postępowania sanacyjnego
 • doradztwa przy przygotowywaniu propozycji układowych oraz ich ocenie