Doradztwo prawne dla Klientów indywidualnych

Klientom prywatnym oferujemy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich obszarach życia – rodzinnego, prywatnego i zawodowego. Zespół prawników i doradców podatkowych PRW Legal dostarcza efektywne rozwiązania prawne i podatkowe w zarządzaniu majątkiem prywatnym i rodzinnym, planowaniem majątkowym i sukcesją biznesową.

Z doświadczenia i wiedzy prawników PRW Legal Klienci korzystają najczęściej przy:

  • doradztwie prawnym i podatkowym dotyczącym planowania majątkowego
  • sukcesji majątku prywatnego, w tym sukcesji biznesowej
  • obrocie majątkiem prywatnym, w tym dobrami luksusowymi i nieruchomościami
  • zmianie obywatelstwa lub rezydencji podatkowej
  • obowiązkach sprawozdawczych dotyczących majątku

Cenimy zaufanie jakim obdarzają nas Klienci, dlatego świadcząc usługi doradcze zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności. Praktyką doradztwa dla Klientów indywidualnych kieruje radca prawny dr Paweł R. Wiącek.

dr Paweł R. Wiącek

Partner Zarządzający, radca prawny

pawel.wiacek@prwlegal.pl

Beata Wiącek

Doradca podatkowy

beata.wiacek@prwlegal.pl