Zastrzeżenia prawne

Niniejsza strona internetowa („Strona”) oraz wszelkie informacje i treści zamieszczone i udostępnione na niej stanowi własność PRW Legal Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł R. Wiącek z siedzibą w Warszawie (dalej – „PRW Legal”). Wszelkie odniesienia do PRW Legal lub „Nas”/”Naszych” stanowią odniesienia do PRW Legal Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł R. Wiącek z siedzibą w Warszawie.
Treści zawarte na Stronie mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako zastępujące lub zmieniające inne szczegółowe informacje wynikające z wykonanych przez PRW Legal usług. Strona nie przedstawia w sposób wyczerpujący świadczonych usług, a zawarte w niej informacje nie mogą być traktowane i nie stanowią porad biznesowych, prawnych, księgowych, podatkowych lub innych. PRW Legal w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zamieszczonych na Stronie oraz wynikające z nich szkody lub utracone zyski, pośrednie, przypadkowe lub będące wynikiem. W celu uzyskania informacji o usługach bądź świadczenia usług w wyżej wymienionym zakresie, należy skontaktować się z PRW Legal.
PRW Legal nie gwarantuje i nie zapewnia, że Strona będzie działać w sposób prawidłowy, bez zakłóceń, błędów lub obecności szkodliwego oprogramowania. PRW Legal nie gwarantuje i nie zapewnia, że treści zawarte na stronie nie są pozbawione błędów, pomyłek lub nieaktualne. W związku z tym, treści publikowane na Stronie dostępne są w aktualnej formie („as is”) i nie są objęte jakąkolwiek gwarancją ze strony PRW Legal lub jej pracowników i przedstawicieli.
Zawartość dostępna na Stronie jest chroniona prawem autorskim i stanowi własność PRW Legal. Zastosowanie jakichkolwiek materiałów bez autoryzacji może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów prawa. Materiały dostępne na Stronie mogą zostać wykorzystane wyłącznie do prywatnego i niekomercyjnego zastosowania i nie mogą być modyfikowane, przedstawiane publicznie, powielane, rozprowadzane, wykonywane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że PRW Legal wyrazi na to zgodę.