Począwszy od 1 lipca 2016 r. komornik może za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składać wnioski o wpis w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości oraz o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, a także o wykreśleniu ww. wpisów.

Z kolei od 8 września 2016 r. komornik ma możliwość prowadzenia licytacji z ruchomości także z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego stworzonego przez Krajową Radę Komorniczą. Przy czym to wierzyciel będzie uprawniony do podjęcia decyzji czy licytacja ma się odbyć na dotychczasowych zasadach czy jako e-licytacja. Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji wierzyciel będzie mógł złożyć przed wyznaczeniem licytacji albo łącznie z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Ponadto od 8 września 2016 r. komornik jest uprawniony do złożenia – z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego  –  zawiadomienia odpowiedniego banku o zajęciu rachunku bankowego.

W wyniku omawianej nowelizacji na komornika nałożono także obowiązek złożenia w formie elektronicznej wniosku o ujawnienie przyłączenia się wierzycieli do uprzednio wszczętej egzekucji.

Chwilą wpływu wniosku do właściwego Sądu będzie skuteczne złożenie elektronicznego formularza urzędowego w systemie teleinformatycznym.

Autor

Konrad Dzięgałło

Adwokat

konrad.dziegallo@prwlegal.pl

Tel.: +48 22 651 86 30

Fax: +48 22 651 86 29