Od początku 2017 r. wartość dopuszczalnych transakcji gotówkowych ma spaść z 15 tyś. euro do 15 tyś zł. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Firmy, które nie zastosują się do nowych zasad i dokonają płatności z pominięciem przelewu bankowego, nie będą mogły zaliczyć danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Obecnie obowiązujący limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami wynosi 15 tyś. euro. Nie dojdzie jednak do żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych w sytuacji, gdy limit ten nie zostanie zachowany.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do płatności dokonywanych po 31 grudnia 2016 r. Nie będą miały natomiast zastosowania do płatności dotyczących wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie ustawy.

Dla porównania warto wskazać, że w Unii Europejskiej progi kwotowe do dokonywania płatności gotówkowych wprowadziły m.in. Bułgaria i Węgry (5 tyś. euro), Francja, Belgia oraz Grecja (3 tyś. euro) czy Hiszpania (2,5 tyś. euro).

Autor

Beata Wiącek

Doradca podatkowy

beata.wiacek@prwlegal.pl

Tel.: +48 22 651 86 30

Fax: +48 22 651 86 29