W dniu 27 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1020). Nowelizacja przede wszystkim umożliwia łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych, a także większą możliwość stosowania kryteriów oceny ofert innych niż kryterium ceny.

Na zmianach najwięcej skorzystają małe i średnie przedsiębiorstwa – ustawa przewiduje uproszczenie procedur przetargowych, wprowadzono możliwość udzielania zamówień w częściach, wprowadzono także zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.

Najistotniejszą zmianą w ustawie jest ograniczenie możliwości korzystania z kryterium najniższej ceny. Wybór najkorzystniejszej oferty powinien opierać się na korzystnym bilansie wielu czynników: ceny, jakości i kosztów eksploatacji.

Autor

Konrad Dzięgałło

Adwokat

konrad.dziegallo@prwlegal.pl

Tel.: +48 22 651 86 30

Fax: +48 22 651 86 29